Categorías
amarelo e laranja | vermelho e rosa | plantas de interior |

Mirabilis jalapa

Mirabilis jalapa

Mirabilis jalapa
  1. Nombres comunes: Dondiego de noche, donpedros, Periquito
  2. Sinónimo(s): N/A
  3. Familia: Nyctaginaceae
  4. Distribución: probablemente México

dondiego de noche