Categorías
azul e violeta | lianas | vermelho e rosa | plantas de interior |

Mansoa alliacea

Mansoa alliacea

Mansoa alliacea
  1. Nombres comunes: ajo sacha
  2. Sinónimo(s): Pseudocalymma alliaceum
  3. Familia: Bignoniaceae
  4. Distribución: América tropical

Mansoa alliacea

Pseudocalymma alliaceum