Categorías
Frutas e vegetais | branco |

Eruca vesicaria ssp. sativa

Eruca vesicaria

Eruca vesicaria ssp. sativa
  1. Nombres comunes: rúcula, roqueta, oruga, ruca
  2. Sinónimo(s): Eruca sativa, Brassica eruca
  3. Familia: Brassicaceae
  4. Distribución: Mediterráneo

Senfrauke