Categorías
aquáticas | branco |

Egeria densa

Egeria densa

Egeria densa
  1. Nombres comunes: maleza acuática brasileña, elodea, luchecillo
  2. Sinónimo(s): Elodea densa
  3. Familia: Hydrocharitaceae
  4. Distribución: América del Sur

Egeria densa

Egeria densa

Egeria densa

maleza acuática brasileña