Categorías
plantas de interior |

Dieffenbachia seguine

Dieffenbachia seguine

Dieffenbachia seguine
  1. Nombres comunes: Diefembaquia
  2. Sinónimo(s): Dieffenbachia maculata
  3. Familia: Araceae
  4. Distribución: Dieffenbachia especies son nativas de América tropical<

diefembaquia