Categorías
azul e violeta | vermelho e rosa | erva daninha |

Cynoglossum officinale

Cynoglossum officinale

Cynoglossum officinale
  1. Nombres comunes: cinoglosa, bizniega, lengua de perro
  2. Sinónimo(s): N/A
  3. Familia: Boraginaceae
  4. Distribución: Europa, Asia

Cynoglossum officinale

Cynoglossum officinale

Cynoglossum officinale

Cynoglossum officinale

Cynoglossum officinale

Cynoglossum officinale

Cynoglossum officinale

Cynoglossum officinale

Cynoglossum officinale

Cynoglossum officinale

cinoglosa