Categorías
vermelho e rosa | branco | erva daninha |

Corydalis cava

Corydalis cava

Corydalis cava
  1. Nombres comunes: apios de algunos, aristoloquia hueca
  2. Sinónimo(s): N/A
  3. Familia: Papaveraceae/Fumarioideae
  4. Distribución: Europa, Cáucaso, Irán, Turquía

Corydalis cava

Corydalis cava

Corydalis cava Corydalis solida
Corydalis cava & Corydalis solida